Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem.

Skolans verksamhet genomsyras av lustfyllt lärande och arbetsglädje genom engagerade pedagoger, varierande arbetssätt och att vi ser möjligheter. Skolan kännetecknas av engagerade elever och lärare med höga ambitioner som vet att alla kan lära sig. Vi inspirerar varandra och känner en glädje i skolarbetet. Vi behandlar varandra med respekt genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi följer uppgjorda regler samt känner arbetsro i skolarbetet. På skolan är alla lika värda. Alla ska känna sig välkomna och trygga och få ett trevligt bemötande och det råder struktur och ordning. På vår skola är alla barn allas ansvar. Vi är skolan i city med stor mångfald med fokus på språkutveckling och alla undervisar i genrepedagogik (SOL). Vi tycker det är viktigt med studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

fredag 17 november 2017

Vi arbetar med geometriska objekt i 2B

På matematiken har vi arbetat med de geometriska objekten; rätblock, kub, cylinder, klot och kon.
Vi hittar geometriska objekt i klassrummet...
En jordglob och apelsin har formen av ett klot.
En resväska, bok och ask har formen av ett rätblock.
Vi hittar även saker som har formen av en kub.
Vi dokumenterar i våra matteordböcker.
Vi lär oss begreppen hörn, sidoyta och kant på ett geometriskt objekt i 3D
Vi har även lärt oss vad en linje, sträcka och punkt är.
Vi arbetar i våra matteböcker.

Veckobrev klass 4, v.47

Veckobrev klass 4, v.47 

Det är så roligt att få berätta att alla i klassen har gjort stora framsteg i läshastighet. Ett test visar nu att efter det vi jobbat med läslistorna har alla elever ökat sin läshastighet! Detta firade vi i går(torsdag) med fika i klassrummet.
I onsdags var vi på teater och såg ”Trollkarlen från Oz”. En härlig upplevelse med sång, dans och färgsprakande dekor och kläder.
Under veckan i övrigt har vi jobbat med läsförståelse utifrån en text om kamratrelationer.
Sedan fortsätter vi prata om hur det är att leva på vikingatiden.
 Barnen får berätta för er hemma om vikingarnas hus, mat och runor mm.
                                  
På engelskan har eleverna fått träna på att beskriva bilder för varandra. Vi kommer också i fortsättningen jobba mycket med att skriva och översätta texter.

I NO fortsätter vi med ämnet ”Fröspridning”. På vilka olika sätt kan växterna sprida sina frön på hösten?  
På matten fortsätter vi med uppställning av addition och subtraktion. Vi kommer att göra diagnos under nästa vecka för att kolla hur långt eleverna har kommit. I klassen har vi fått låna en väska full med olika slags tärningar. Eleverna tyckte att det var spännande att använda. Med de ska vi träna huvudräkning under 3 veckors period och sedan göra en diagnos för att kolla om eleverna har automatiserat räknandet. Träna gärna på elevspel.se, matematik och sen addition och subtraktion.
På tekniken tränar eleverna nu på att bygga efter angiven ritning och diskuterar kring hur de kan förbättra sina egna ritningar.

Läxor v.47
Tisdag: Ma-diagnos
Onsdag: Historia. Läsa s.68-69 i boken och svara på frågor på papper
Torsdag: Engelska – glosor
Fredag: Svenska-Veckans ord

Övrigt
Tisdag: Vi går till Oxelbergsparken och tittar på de sista höst-tecknen
Torsdag: Friluftsdag för hela skolan . Eleverna har fått välja olika aktiviteter. 
Eleverna har fått hem ett brev från skolsköterskan inför de hälsosamtal hon kommer att ha. Fyll i blanketten och lämna till oss mentorer.

Vi öskar Er en härlig helg!

Veckobrev 47 år 5

Veckobrev v 47

Veckan som gått 

Den här veckan har gått i ett. I onsdags var vi på teatern trollkarlen från OZ som årskurs 5 uppskattade väldigt mycket. Det var Ung scen öst som stod för spektaklet och det var en väl presenterad teater. 
Vi har även studerat engelska och fortsatt öka våra kunskaper i matematik och "bråkat" en hel del på lektionerna. 
Fredagen bjöd på ett kemiprov som ska rättas så fort som möjligt och ges tillbaka till eleverna. Förhoppningsvis ska det inte dröja alltför länge. 

Vecka 47

Vi har också delat in eleverna i grupper till en friluftsdag nästa vecka på torsdag. Det kommer att vara en heldag för eleverna i mellanstadiet. Mer information om detta kommer att komma ut i en blankett och eleverna har idag (fredag) fått veta vad de har blivit utvalda att göra på friluftsdagen. Det blir alltså ingen simning den dagen.

Vi vill också påminna de elever som inte har gjort redovisningen av bokrecensionen att anmäla sitt intresse till Cecilia eller Josef. Deadline går innan jullovet.

Vi önskar er en trevlig helg!

Cecilia 0727244264 och Josef 0727244265.

torsdag 16 november 2017

2 A beskriver bilder och hittar olikheter

Idag har vi i 2 A haft en ny lektion då vi har övat på att beskriva bilder, använda olika lägesbegrepp och kunna hitta olikheter

Förra lektionen fick eleverna öva på att beskriva en bild i taget tillsammans och därefter hitta olikheterna. 

Idag blev det svårare. Nu fick de en varsin bild att titta på och de fick ha en pärm mellan sig, så att de inte kunde se varandras bilder. Då blev de tvungna att använda fler ord för att beskriva sina bilder och vara mer tydliga. De fick också öva på att ställa frågor till varandra för att komma fram till vad som var olika på bilderna. Det var inte helt enkelt, då bilderna var ganska lika vid en första anblick. Det var små detaljer som skiljde dem åt!

Vi gjorde två försök och andra gången gick det bättre. Det rådde härlig aktivitet i klassrummet under lektionen och eleverna var bra på att lyssna på varandras beskrivningar och frågor.

onsdag 15 november 2017

Vi arbetar vidare med NTA och Balans i 2 B

Idag har vi fortsatt arbetet med NTA och Balansera och väga
Vi provar hur man kan få en bräda i balans på en stödkloss.
Vi lär oss att brädan måste ligga mitt på stödklossen för att få brädan i balans. 
Här är brädan i balans.
Vi lär oss att det heter balansbräda
Vi följer stegen i NTA; först gör vi en förutsägelse, sen provar vi, efter det formulerar vi resultatet och jämför med vår förutsägelse och till sist dokumenterar vi vår undersökning.
Vi provar även att få balans på brädan genom att lägga plastkuber på brädan. 
Vi undersöker och får balans på flera olika sätt... 
Vi upptäcker att när stödklossen är mitt under brädan behöver plaskuberna, om de är lika många på båda sidor, vara lika långt ifrån stödklossen.
Vi upptäcker även att placeringen av kuberna på brädan har betydelse för hur man kan få balans om det är olika många klossar på båda sidor av brädan. 

Vi upptäcker också att det går att få brädan i balans med kuber bara på ena sidan av brädan om man flyttar stödpunkten. 
Vi dokumenterar våra undersökningar. 

Veckobrev förskoleklass v.46-47

Hej!

Vi rusar med snabb takt in i november.
Tänk på att det blir kallare och kallare. Överdragsbyxor är bra även om det är uppehåll och sol.

I matten har vi börjat prata om nya begrepp så som, lika mycket, mer, mest, mindre, minst. Vi följer en serie som heter ” Livet i mattelandet” och testar matematik på olika sätt.
I Bornholm har vi börjat lyssna på förstaljud och tränar bla vidare med sammansatta ord. Kopplat till Bornholm kommer vi i svenskan börja jobba med bokstäverna.
Vi gå in i nya kapitel i so:n. Det kommer handla om brandsäkerhet och vad man ska tänka på när det gäller brand och eld.
Vi har experimenterat med rena och smutsiga händer på en brödskiva för att se vad som händer. Den brödskivan som kom i kontakt med flest smutsiga händer blev dålig och möglade mycket fortare. 

Torsdag den 23/11 kommer vi gå iväg till brandstationen och se på en teater ”Heta låtar”, om just brandsäkerhet.
Vi kommer gå direkt vid 8.20, och det finns ingen tid att vänta, eftersom teatern börjar kl 9.
Kommer man sent missar man tyvärr teatern.


Svanen har idrott på måndag, 13/11.
Örnen har idrott veckan därefter den 20/11

Med mycket barn i lokalerna är det lätt att kläder hamnar lite här och där, och vi har svårt att ha koll på vilka kläder som hör till vilket barn.
Tänk på att märka alla kläder så har de lättare att komma tillbaka till rätt plats


Med vänliga hälsningar
Emma, Annika, Nora, Eva och Svetlana

Annika Häggqvist:        072 72 44 286
Emma Bruno:                072 583 69 26
Eva Malmberg:             072 72 44 277

 Fritidshem:                0730-202933


Meddela om ni av någon anledning kommer sent eller behöver hämta tidigare
så vi vet. Samt sjukdom varje dag. Gärna med sms.


Denna vecka har förskoleklassen på sin musiklektion ritat till musik. en både lugn och kreativ stund.
 "- Associationer, tankar, känslor, och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik."
 (läroplanen avsnitt: Centralt innehåll för musik)